• Ivan Pascual amb Gumer Events

Cal Gumer Events és un servei gastronòmic complet per a la realització d’events o celebracions.

L’afany de superació i el creixement professional de l’Ivan Pascual l’ha portat a donar un pas més enllà de ser una simple empresa de càtering, aportant el valor afegit del tracte proper i humà que es fusiona amb el bon servei, la cuina acabada a l’últim moment amb l’elecció dels millors ingredients i l’assessorament a través de l’experiència professional en cada event.

A casa del client o a l’espai escollit per aquest, es prepara tot com si d’un restaurant es tractés, acabant les coccions dels productes in situ, amb el propòsit d’obtenir uns resultats perfectes en el punt de cocció, en el sabor i en la textura dels plats, cosa que s’aconse- gueix amb tot l’equipament de la cuina mòbil de què disposem.

Cuidant al màxim el detall tant en el muntatge com en el servei de tot l’esdeveniment. Posant a disposició tot el mecanisme necessa- ri per l’event (taules i cadires, roba de taula, coberteries, plats de tot tipus, mobiliari, decoració ...) i així poder donar una resposta àgil a les peticions i reptes plantejats a la celebració, transformant l’entorn escollit en un espai on sentir-se a gust.

Cal Gumer Events

  • banner-footer-events.jpg

footer ivanPascual

c/ Espadós, 12-14 Almenar 25126 (Lleida)
(+34) 973 771 351 - ivan@ivanpascualchef.com